План развоја спорта

Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 192. Закона о спорту  (Службени гласник Републике Србије број 24/2011, 29/2011)  и члана 3.  Одлуке о образовању Радног тела за израду Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018године и Категоризацију спорта у општини Житиште (Службени лист општине Житиште број 16/2015) Радно тело  за израду Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018године и Категоризацију спорта у општини Житиште је на седници одржаној дана 3. децембра 2015. године донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

  Утврђује се текст Предлога  Програма развоја спорта у Општини Житиште за период 2016-2018 године са Акционим планом за спровођење 2016-2018. Текст предлога Програма  и Акционог плана  је саставни део овог закључка.

II  Одређује се јавна расправа ради давања примедби и предлога на текст Предлога Програма и Акционог плана  почев од дана 7.12.2015. до дана 13.12.2015. године. Завршна јавна расправа ће се одржати дана 14.12.2015. године у  Mалој сали за састанке  СО Житиште други спрат у 13 часова.

III Закључак  са Текстом  предлога Програма и Акционог плана  и обрасцем за јавну расправу објавити на званичној интернет презентацији општине Житиште www.zitiste.org као и на интернет страни Спортског савеза општине Житиште www.ssozitiste.rsОбразац са примедбама и предлозима доставити електронском поштом на адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , путем поште на адресу-Општинa Житиште, Цара Душана 15 или лично на писарници Oпштинске управе Житиште. 

IV Закључак ступа на снагу даном доношења. За спровођење закључка  задужују се чланови радног тела Ђорђе Жужа и Миленко Милаковић.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Радно тело за израду Програма развоја спорта у општини Житиште
Број : I-02-24/2015-2
Дана : 3. 12. 2015. 

Председник Радног тела за израду

                                                                                              Програма развоја спорта

                                                                                       Ђорђе Жужа с.р.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2015-2018
ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ 
  

QualityJoomlaTemplates.com
Tuesday the 16th. Спортски савез Општине Житиште