Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

Пословник о раду Скупштине Спортског савеза Општине Житиште

Програм рада и програмске активности за 2011. годину

Нацрт Статута Спортског савеза Општине Житиште 08.08.2011. године

Статут Спортског савеза Општине Житиште 25.10.2011. године

Пословник о раду 2012

Предлог програма рада председника Спортског савеза Општине Житиште

Извештај о раду Спортског савеза Општине Житиште за 2012. годину

Програм рада и програмске активности ССО Житиште 2013

Извештај о раду за 2013. годину

План и програм рада за 2014. годину

Оријентациони календар такмичења ученика за 2014/15. годину

Јавни конкурс 2015

Образац за јавни конкурс 2015 

Правилник о начину суфинансирања спортских организација

Оперативни план активности ССО за 2015. годину

План и програм рада ССО за 2015. годину

Решење СО Житиште

Програм развоја спорта - предлог

Aкциони план за спровођење Програма развоја спорта општине Житиште 2016 - 2018.

Образац - коментари за јавну расправу

Јавни конкурс 2016

Образац за јавни конкурс 2016

План и програм рада за 2016. годину

Оперативни план активности за 2016. годину

Одлука о расподели финансијских средстава по јавном конкурсу за 2016. годину

Извештај о расподели финансијских средстава спортским организацијама за 2015. годину

Пословник о раду 2016

Статут Спортског савеза Општине Житиште

Дотације клубовима за 2016. годину

Оперативни план активности ССО за 2017. годину

Програм рада и програмских активности ССО за 2017. годину

Решење СО Житиште за 2017. годину

Оперативни план активности ССО за 2018. годину

Програм рада и програмских активности ССО за 2018. годину

Позив за достављање годишњих програма за 2019. годину

Образац 1 - Предлог годишњег програма

Образац 2 - Упитник за категоризацију

Изјава бр. 1

Изјава бр. 2

Пропратно писмо 

Оперативни план активности ССО за 2019. годину

Програм рада и програмских активности ССО за 2019. годину

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2020. годину

Пропратно писмо

Предлог годишњег програма - спортске организације 2020.

Предлог годишњег програма - Спортски савез 2020.

Изјава бр. 1

Изјава бр. 2

Образац за правдање средстава

Образац за категоризацију

Позив за достављање годишњих програма у области спорта за 2021. годину

Образац 1 - 2021

Образац 2 - 2021

Изјава 1 - 2021

Изјава 2 - 2021

Пропратно писмо 2021

Оперативни план активности ССО за 2021. годину

Програм рада ССО за 2021. годину

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма из области спорта у општини Житиште за 2022. годину

Предлог годишњих програма спортских организација за 2022. годину

Предлог годишњег програма Спортског савеза општине Житиште за 2022. годину

Изјава бр. 1 2022

Изјава бр. 2 2022

Пропратно писмо 2022

Јавни позив за финансирање/суфинансирање Посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Житиште у 2021. години

Образац за подношење Посебног програма 2021. 

Изјава 2021.

 

 

 

 

 

Monday the 29th. Спортски савез Општине Житиште