ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ССО ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2020 - 2024. ГОДИНЕ

Штампа

ДЕЈАН МЕЛАР

                Спорт на територији Општине Житиште мора да буде доступан свим категоријама становништва под једнаким условима. Бављење спортом мора да буде безбедно.

                У свакој Месној заједници, у зависности од интересовања, треба створити услове за развој спорта.

                Савез, у сарадњи са Скупштином Општине Житиште,Министарством спорта, Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину, Спортским савезом Србије и Војводине мора да обезбеди испуњавање свих неопходних услова како би становништво могло да задовољи своје потребе у области спорта...

Финансирање спорта у Општини треба да буде као и до садајасно регулисано и предвидиво, неопходно је изборити се да се из Буџета Општине издваја довољна количина средстава у складу са законском регулативом и могућностима.

У складу са Стратегијом развоја спорта и локалном самоуправом ћемо израдити Оперативни план активности и одредити приоритете у финансирању спорта.

У наредном периоду подржаћемо оснивање спортских организација и укључивање у такмичење уз максимално поштовање реалности.

                И даље ћемо настојати да се из Буџета Општине финансирају сви трошкови спортских организација неопходни за такмичење: трошкови такмичења ( котизације, регистрације...), трошкови превоза спортиста и трошкови лекарских прегледа (посебно деце), едукацију и стручно усавршавање тренерског кадра...

Урадиће се анализа стања у тренерским организацијама. У финансијском плану Савеза планираће се средства за суфинансирање едукације тренера. У сарадњи са надлежним органима гранских Савеза организоваће се курсеви, обука заинтересованих за стицање основних знања тренерског занимања у свим спортовима који су заступљени у Општини Житиште.

Уз помоћ органа гранских Савеза онемогућиће се нестручан рад у спортским организацијама, пре свега са децом...

                Посебно се морамо озбиљно позабавити нашим врхунским спортистима и могућностима стипендирања спортиста који нас представљају у Србији, Европи, Свету...

                Наша пажња биће усмерена и ка спортским организацијама у области риболовачког спорта, јер у свим нашим местима имамо удружења спортских риболоваца која својим програмима пре свега воде рачуна о очувању животне средине. Настојаћемо да им и у наредне 4 године помогнемо око финансијских средстава искључиво за набавку рибље млађи, хране за рибљи фонд или за уређење спортских рибњака. Урадити план суфинансирања, утврдити критеријуме и приоритете у финансирању.

                Постојала је идеја о стварању Удружења спортских риболоваца на Општинском нивоу- пред нама је време и воља за овакав рад.

                Већ 17 година ораганизујемо рекреативне игре грађанки и грађана Општине Житиште, тако ће бити и у наредном периоду, настојаћемо у игре укључити и становништво других Општина (Сечањ,Нова Црња...).

                Успели смо са организацијом Општинског турнира у малом фудбалу, а на нама је да и у наредном периоду организујемо овакве и сличне спортске манифестације на којима учествују наши суграђани.

                У области женског спорта ћемо и даље организовати, у сарадњи са удружењима која окупљају женску популацију, читав низ спортских сусрета на основу исказаног интересовања.

                Наставиће се сарадња Савеза и Основних школа. Интезивираће се рад у нижим разредима ОШ. А и на даље ће се организовати сва школска спортска такмичења од одељенских до Републичких.

               

                Паралелно са овим активностима, у циљу превенције болести зависности, организоваће се у свим срединама предавања и едукације. Посебна пажња посветиће се ученицима виших разреда Основних школа. За реализацију ових задатака оформиће се тим састављен од угледних спортиста, стручњака у спорту и спортских радника са простора Општине, а у тим ће се укључити лекари Дома здравља, професори фискултуре, психолози, психијатри...активност ће се обављати на основу плана, а посебна пажња биће посвећена информисању шире јавности о проблематици везаној за болести зависности...

                Са руководствима Месних заједница сачиниће се планови одржавања спортских објеката. План је да се у активности укључе јавна предузећа и друштвено одговорна предузећа и појединци.

                Покушаћемо да се изборимо за изградњу базена на територији Општине уз помоћ државних органа, односно Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Министарства за омладину и спорт Републике Србије...

                Отпочећемо рад и активности на изградњи трим стаза-стаза здравља у месним заједницама где се за то укажу потребе.

                Израдиће се план опремања постојећих фискултурних сала у Основним школама, опремом и реквизитима. Активности ће се обављати у тесној сарадњи са руководствима Основних школа и органима Локалних, Покрајинских и Републичких власти.

                Имамо доста идеја и предлога у вези спортске инфраструктуре у Меснима заједницама општине Житиште, које ћемо настојати да реализујемо заједно са органима Локалне самоуправе и Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину.

                Интезивираће се сарадња Савеза са другим савезима у околини, Региону, Покрајини и Републици.

                Наставићемо добру сарадњу са свим институцијама из области спорта како у Покрајини тако и у Републици...

                Овај начелни Програм рада биће конкретизован, детаљно образложен и применљив у условима у којима тренутно живимо и радимо.

QualityJoomlaTemplates.com
Tuesday the 23rd. Спортски савез Општине Житиште