УСР "БЕГЕЈ ЖИТИШТЕ" ЖИТИШТЕ

Штампа

Председник клуба: Бранислав Степанов

Адреса, место клуба: Цара Душана 1/5, 

23210 Житиште

Контакт телефон: 062/218-757

Tuesday the 23rd. Спортски савез Општине Житиште